Criminal Lawyers

Drug crime drug crime lawyer in Omaha from Greg Nelson

Excellent sex crime lawyer in Omaha, Nebraska? Greg Nelson is a former prosecutor, now working as a criminal defense attorney serving the Omaha Metro area and nearby counties. Mr. Nelson has a long and successful record of defending individuals charged with felony and misdemeanor criminal offenses including sexual assault, domestic violence, felony assault, felony gun …

Avocat drept penal Cluj 2022

Avocat drept penal Cluj acum? În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia: a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV; b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante. …